APK keuring

Wettelijke regels APK keuring.
De APK keuring is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Tijdens deze keuring beoordeelt de keurmeester uw auto op 3 aspecten:

  • verkeersveiligheid            
  • milieu
  • registratie


Wanneer en hoe vaak moet mijn auto APK gekeurd worden?
Per 1 januari 2008 gelden hiervoor andere regels, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen auto`s die op benzine rijden en auto`s die op diesel of LPG rijden.

Benzine auto`s:
Als uw auto op benzine rijdt en nog niet eerder is gekeurd, moet de eerste APK keuring plaatsvinden vier jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet uw auto twee keer om de twee jaar APK-gekeurd worden. Daarna ieder jaar. Als uw auto al eerder APK-gekeurd is, geldt de datum op het keuringsrapport. Dit is de vervaldatum voor de APK. Met andere woorden uw auto moet voor op deze datum zijn goedgekeurd.

Diesel of LPG auto`s:
Als uw auto op diesel of LPG rijdt en nog niet eerder is gekeurd, moet de eerste APK keuring plaatsvinden drie jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto wel eerder APK-gekeurd is, geldt de datum op het keuringsrapport. Dit is de vervaldatum voor de APK. Met andere woorden: uw auto moet voor op deze datum zijn goedgekeurd. Na deze keuring moet uw auto jaarlijks APK-gekeurd zijn.
 

Auto`s ouder dan 30 jaar:
Als uw auto (geen taxi of bus) ouder is dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960, hoeft deze nog maar eens per twee jaar APK gekeurd te worden. Dit geldt alleen als de auto in 2008 gekeurd is. Auto`s van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.
 

Wat heb ik nodig bij de APK keuring?
Bij de APK keuring van uw auto heeft u het kentekenbewijs deel 1 of deel 1A nodig.


Keuren tot 2 maanden vooraf.
U kunt uw voertuig tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.